آخرین اخبار : 

کارهای روزمره در انگلیسی، اصطلاحات و عبارات

wpid-everydaylife.jpg

کارهای روزمره در انگلیسی

کارهای روزمره در انگلیسی همان کارهایی هستند که بسیاری از آدم ها به صورت روزانه آنها را انجام می دهند. از مرتب کردن تختشان تا شستن ظرفها و کارهایی از این دست. کارهای روزمره در انگلیسی مانند هر زبان دیگری دارای اصطلاحات خاصی هستند. برای توضیح و صحبت در مورد این فعالیت ها باید اصطلاحات درست آنها را یاد گرفت. برخی از این عبارت ها که برای کارهای روزمره در انگلیسی استفاده می شوند در زیر آورده شده اند:
بیدار شدن wake up
بلند شدن get up
به حمام رفتن go to the bathroom
دوش گرفتن have a shower
صبحانه خوردن have breakfast
به رادیو گوش کردنlisten to the radio
سرکار رفتن go to work
به خانه آمدن come home
شام درست کردن make dinner
به کسی زنگ زدن phone a person
تلویزیون تماشا کردنwatch TV
به تختخواب رفتن go to bed
لباس شستن wash clothes
خانه را تمیز کردن clean the house
به پیاده روی رفتن go for a walk
نامه نوشتن write letter

دیدن ویدئوی کامل :
کارهای روزمره در انگلیسی، اصطلاحات و عبارات