آخرین اخبار : 

نامه نگاری به انگلیسی، باید ها و نباید ها

wpid-letter.jpg

نامه نگاری به انگلیسی

نامه نگاری در انگلیسی

برای شروع نامه نگاری در انگلیسی به طور رسمی، اگر نام فرد را بدانیم از عبارت Dear Mr …و یا عبارت Dear Ms …استفاده می شود. اما اگر تنها جنسیت فرد را بدانیم برای آقایان از عبارات Dear sir(آقا) و Dear Sirs(آقایان) استفاده نموده و برای خانم ها از عبارت Dear Madamاستفاده خواهد شد. اگر حتی جنسیت فرد را ندانید می توانید از عبارت Dear Sir / Madamاستفاده نمایید. در فرم امریکایی نامه نگاری به انگلیسی به شیوه اداری، بعد از کلمات از علامت (:) استفاده می شود و در فرم بریتانیایی از کاما (,) استفاده می شود.
به طور معمول می توان عبارات زیر را در خط اول یک نامه رسمی ذکر نمود.
Dear Mr Jackson,
آقای جکسون عزیز
Dear Ms White,
خانم وایت عزیز
Dear Sir / Sirs / Messrs,
آقای عزیز/ آقایان عزیز
برای شروع نامه نگاری به انگلیسی با توجه به موقعیتی که شما در آن قرار دارید می توانید از جملات و مثال های زیر استفاده فرمایید.
We are writing to inform you that your credit card will be expire at the end of this month.
این نامه را برای شما می نویسیم تا به اطلاع برسانیم که کارت اعتباری شما در پایان این ماه منقضی خواهد شد.
to request …
به منظور درخواست برای ….
to enquire about …
برای تحقیق در مورد ….
دیدن ویدئوی کامل :
نامه نگاری به انگلیسی، باید ها و نباید ها