آخرین اخبار : 

نکاتی در مورد مهارت خواندن در IELTS

wpid-IELTS-reading-tips.jpg

خواندن در IELTS

خواندن در IELTS

یک نوع از سوالات بخش مهارت خواندن IELTS ، تطبیق جملات با نامها می باشد. مثلا چند جمله داده می شود و نام هر فردی که به یکی از جملات مربوط می شود خواسته می شود. برای پاسخگویی به این نوع از سوالات سه نکته توصیه می شود:
1- ابتدا تمام متن خواندن در IELTS را سریعا مرور کنید و زیر تمامی اسامی خاص خط بکشید. معمولا برای سایر سوالات مرور سریع متن توصیه نمی شود چرا که ممکن است داوطلبان هنگام مرور سریع پاسخ سوالات را پیدا نکنند و از روی آنها عبور کنند. ولی پیدا کردن اسامی خاص هنگام مرور سریع یک متن کار دشواری نیست.
2- سپس تمامی کلمات کلیدی را در متن تمامی سوالات مشخص کنید. در سایر سوالات معمولا توصیه می شود که کلمات کلیدی را برای هر سوال جداگانه مشخص کرده و پاسخ را بنویسید، ولی برای سوالات تطبیق و پیدا کردن نامها، توصیه می شود که کلمات کلیدی متن خواندن IELTS تمامی سوالات را مشخص کنید.
3- سپس به جای خواندن متن از ابتدا، سعی کنید با اسمی شروع کنید که کمترین توضیح مربوط به آن وجود دارد.

دیدن ویدئوی کامل :

نکاتی در مورد مهارت خواندن در IELTS